Bouwservice

Nazorg, beheer en onderhoud

Beheer van uw vastgoed in goede handen

Nazorg

Uw bouwproject kan nog zo tiptop opgeleverd zijn, als u blijft zitten met opleverpunten die maar niet worden afgehandeld, kunt u niet genieten van uw nieuwe pand. De Langen & van den Berg garant voor een goede nazorg. Uiteraard vallen deze onvolkomenheden binnen de garantieregeling.
U kunt uw klacht melden en daarnaast de status inzien via de klachtenmanagement module op www.bouwnazorg.nl

Door gebruik te maken van de online melding worden de klachten bij ons geregistreerd en wordt er bevestigd dat de klacht in behandeling wordt genomen. Voor een juiste registratie van een eventuele klacht is het van belang dat deze duidelijk gespecificeerd wordt inclusief foto’s, dit bespoedigt de afhandeling.

Voor het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord dient u het “aanvraagformulier” in te vullen op www.bouwnazorg.nl.
U ontvangt dan per email uw inloggegevens.

Wilgentuinen Rozenburg

Spoedeisende klachten

Alleen ernstige, spoedeisende klachten (waarbij direct gevaar dreigt voor de gezondheid van mens en dier) worden direct in behandeling genomen. Dergelijke spoedeisende zaken kunt u telefonisch melden via 0800-0999900. Na het telefonisch melden van spoedeisende klachten dient u ook nog het digitale formulier in te vullen.

Meerjaren-onderhoudsplannen

Voor beheer, onderhoud en renovatie van grote panden maakt De Langen & van den Berg speciale meerjaren-onderhoudsplanningen. U weet dan zeker dat uw pand uitstekend wordt onderhouden, zonder dat u daar zelf omkijken naar hebt. Met name in zorgprojecten kunnen we een ruime ervaring bieden. Bij acute calamiteiten zijn we er natuurlijk onmiddellijk.

Kwaliteit

Nazorg
‘Kwaliteit’ is door onze ambitieuze instelling een breed begrip. Kwaliteit heeft voor ons alles te maken met tevreden klanten en originaliteit. Niet voor niets hebben we diverse prijsvragen gewonnen.

Certificeringen
Maar in de regel heeft kwaliteit natuurlijk te maken met degelijk bouwen en certificeringen. En ook dan zit u bij ons goed.

ISO en VCA
De Langen & van den Berg is ISO 9001- en VCA**-gecertificeerd. Bedrijfsprocessen, bouwplaatsinrichting, materieel, steigerwerk en veiligheid op de bouwplaats zijn geborgd volgens het VCA-Handboek.

SBIB
SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. Binnen deze stichting zijn alle bouwbedrijven geregistreerd die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model.

Integriteit
De SBIB-code heeft vooral betrekking op de relatie opdrachtgever – aannemer en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Bij bedrijven die handelen volgens de SBIB-code mag u ervan uitgaan dat zij een hoge mate van integriteit hanteren, met name tijdens het proces van opdrachtverkrijging en mededinging. Meer informatie vindt u op www.sbib.nl
De Langen & van den Berg

Bouwproces

Wij proberen het bouwproces zo efficiënt mogelijk in te richten, waarbij reverse logistic [geen lege vrachtwagens] en het minimaliseren van vervoersbewegingen een rol speelt. 

De Langen & Van den Berg heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd op gebied van duurzaamheid; WKO-installaties, stadsverwarming, warmte lucht pompen en PV-panelen.

 

Wilgentuinen Rozenburg
Woningborggroep


Afbouw- en herstelgarantie
Ons lidmaatschap bij de Woningborggroep staat voor verkoopwoningen met Woningborg-garantie. Dit garantiecertificaat geeft u de zekerheid dat u nooit met een half-afgebouwde woning komt te zitten als er tijdens de bouw iets misgaat. Als u kiest voor De Langen & van den Berg, hebt u een afbouw- en herstelwaarborg.

Bouwkundige kwaliteit
De Woningborggroep houdt tevens toezicht op de bouwkundige kwaliteit van uw project. Zodra u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, ontvangt u een garantiecertificaat voor onze deskundigheid en kredietwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.woningborggroep.nl.